About MA blogt!

Wie blogt?
MA blogt! MA staat voor Mirjams Atelier mijn bedrijf. Maar MA staat ook voor Mirjam, Mama & Moeder.Ik wil jullie wil laten weten waarom ik zo gepassioneerd ben door de naald & draad.
Maar ook laten zien wat voor een moois er allemaal kan worden gemaakt met naald & draad.
Dus op mijn blog lees je dingen over mijn bedrijf maar ook over mij als mama.
Mama van 2 prachtige meiden van 11 & 8. Dus deze mama beleeft genoeg!
En sommige dingen zal ik met jullie delen.
Maar veelal gaat het dus over mijn passie voor borduren.

Waar?
Ik woon in Heerde dat ligt tussen Zwolle & Apeldoorn (Nederland). Samen met Gerwin & onze 2 meiden. Ik werk vanuit huis de garage is omgebouwd tot atelier. Ideaal in combinatie met de kids.

Wat?
Ik ben zelfstandig onderneemster en heb mijn eigen borduurstudio. Daarnaast geef ik voor bedrijven workshops op locatie. Op vrijdag ochtend ga ik netwerken bij BNI Vivaldi in Apeldoorn. Ontbijten met 35 enthousiaste ondernemers. Gezellig, leerzaam en inspirerend.

Waarom?
Waarom dit blog? Om jullie te laten zien wat er allemaal gebeurt bij Mirjams Atelier. Wat me inspireert en wat er gebeurt met mij als onderneemster & moeder.


...we make it personal!
 About MA blogging!

Who blogs?

MA blogging!
MA stands for Mirjams Atelier my business. But MA is also Mirjam, Mom & Mother.
I do want you to know why I'm so passionate by the needle & thread.
But also show what a beauty all can be made ​​with needle and thread.

So on my blog you can read things about my business but also about me as a mom.
Mommy of 2 beautiful girls 11 & 8. So this mom experiences enough!
And some things I will share with you.
But mostly it is about my passion for embroidery.

 
Where?
I live in Heerde lying between Zwolle and Apeldoorn (Netherlands). Together with Gerwin & our

2 girls. I work from home, the garage has been converted into a studio. Ideal in combination with the kids.

What?
I am an independent entrepreneur and have my own embroidery studio. I also give workshops for companies on location. On Friday morning I go to BNI networks Vivaldi in Apeldoorn. Breakfast with 35 enthusiastic entrepreneurs. Pleasant, informative and inspiring.


Why?
Why this blog? In order to show you what's happening at Mirjam's Atelier. What inspires me and what happens to me as a businesswoman and mother.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten