zondag 14 oktober 2012

De magie van naald & draad - The magic of needle & thread

Ik weet nog goed als kind was ik al gefasineerd door de naaimachine van mijn moeder.
Hoe een lap stof veranderde in een prachtige jurk. Een samenwerking tussen naald & draad
die van die lap stof in eens een kledingstuk maakten. Toen ik wat ouder was kroop ik
zelf achter die naaimachine. Mijn eerste werkstuk op de naailes was een tas met daarop
een applicatie van een paardenkop. Blauwe stof met bloemetjes en een kantje als manen.


Ik in 1982 met de jurk die mijn moder maakte - Me in 1982 with a dress my mother made.
 
Jaren later kreeg ik voor mijn verjaardag een Pfaff naaimachine. Als soort van 'uitzet'
voor als ik het huis uit zou gaan. En ik mijn eigen naaimachine zou hebben. Ik weet nog
dat er een tijd was dat ik van rest lappen leer een mooie A-lijn jas maakte. Alle lapjes
werden passend en metend eerst op een laag vlieseline geplakt. Later al zig-zaggend aan
elkaar gestikt en toen verwerkt tot jas.

Toen ik zwanger was van mijn oudste ben ik een workshop gaan volgen en maakte ik
een baby slaapzak (en daarna nog vele als kraamkado) en een luierhuisje (een soort
opbergzak voor de luiers die naast de commode hing. Decoratief & praktisch). In die
tijd kwamen ook de eerste borduurmachines. Verlekkerd stond ik erbij te kijken als er
ergens een gedemonstreerd werd maar jeetje wat waren die dingen duur... Zomer 2003
ging mijn machine tijdens de vakantie voor onderhoud naar de dealer. Bij het ophalen
stond ik stil bij de borduurmachine. Wat uiteindelijk resulteerde in een afspraak voor
meer uitleg over de machine. De uitleg was duidelijk maar dat was de prijs ook.
De machine was erg duur. We waren een jong gezin en voor dat geld konden we ook
andere dingen kopen. Het was gewoon veel geld voor een hobby.

Afijn 2 weken later werd ik door de dealer gebeld. Hij had een demo machine voor me
staan, gaf een goede prijs voor mijn naaimachine. En omdat ik van mijn oma & opa een
flinke financiële bijdrage kreeg kon ik de machine kopen. Tevens het begin van het
borduurvirus! Toen onze 2e dochter veel te vroeg werd geboren. Was ik na 2 dagen
alweer thuis en zij nog in het ziekenhuis. Ik weet nog goed dat ik achter de borduurmachine
een t-shirt voor haar aan het borduren was. Zo speciaal op dat moment. Ik was 25 km
bij mijn dochter vandaan maar toch zo dichtbij.

Steeds meer mensen maakten kennis met mijn passie. Dat resulteerde erin dat ik in
2007 mijn bedrijf Mirjams Atelier oprichtte. Mijn eerste borduurmachine was toen
ingeruild voor een industriële borduurmachine. Maar tot op de dag van vandaag is
de passie voor naald & draad nog steeds aanwezig.

Fleur een paar dagen oud met geborduurd t-shirt - Fleur a few days old with embroiderd t-shirtI remember as a child I was fascinated by the sewing machine from my mother. 
The way a piece of fabric turned into a beautiful dress. A collaboration between
needle & thread that changed a cloth into a garment. When I was older, I crawled
behind the sewing machine itself. My first piece on the sewing lesson was a bag
containing an application of a horse. Blue fabric with flowers and lace as mane.
Years later I got for my birthday a Pfaff sewing machine. So if I would leave my

parents home. I would have my own sewing machine. I remember there was a time
that I made out of pieces leather scrap a beautiful A-line coat made. All patches
were appropriate and measuring a first layer interfacing stuck. Later, zig-zagging
stitched together and then processed to a coat.
When I was pregnant of my oldest I have followed a workshop making a baby

sleeping bag (and then many as maternity gift) and a diaper cottage (a kind off
bag for diapers that hung next to the commode. Decorative & practical). At that
time, I saw the first embroidery machines. I was interested when there was
somewhere a demonstration. But jeez what  where those things expensive ...
Summer 2003, my sewing machine  was during the holidays for service to the
dealer. After the holliday I stopped by to pick up my sewing machine. I stopped
at the embroidery machine. Which resulted in an appointment for more
information about the machine. The explanation was clear but that was the price
as well. The machine was very expensive. We were a young family and for that
money we could buy other things. It was just a lot of money for a hobby. S
o I decided to stay by my sewing machine.

Well two weeks later I was called by the dealer. He had a as good as new demo
machine which was much cheaper than a new one. He gave also a good price for
my sewing machine. And because my grandma & grandpa would give a substantial
financial contribution I could by the embroidery machine. Also the beginning of the
embroidery virus! When our second daughter was born  more than 5 weeks too early.
I was back home after 2 days and she was still in the hospital. I remember that I
was at home behind the embroidery machine to embroider a t-shirt whit her name.
A special moment that time. I had my daughter at 25 km away from me but in my
mind she was so close.
More and more people got to know my passion. This resulted in the fact that in

2007 I founded my company Mirjams Atelier. My first embroidery machine was
exchanged for an industrial embroidery machine. But to this day the passion for
needle & thread is still present.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten