donderdag 14 juni 2012

De populairste kindernamen - The most given names in NL

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) betaald de kinderbijslag. Daarom weten ze van alle kinderen hun voornaam. De SVB kan ook zien hoeveel kinderen dezelfde naam krijgen. En kan je kijken of jullie naam al vaak gekozen is. Op de site: http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/kindernamen/top20/index.jsp kan je alle namen terug vinden. De top 3 van 2011 geven we alvast prijs.

Jongens:
1. Daan
2. Sem
3. Milan

Meisjes:
1. Emma
2. Julia
3. Sophie( The most popular baby names The SVB (Social Insurance bank) paid the child allowance. That is why they know of all children their first name. The SVB can also see how many children get the same name. And you can see if your name is often chosen. On the site: http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/kindernamen/top20/index.jsp you can find all the names back. The top 3 of 2011 we are giving advance price.

Boys:
1. Daan
2. Sem
3. Milan

Girls:
1. Emma
2. Julia
3. Sophie )

Geen opmerkingen:

Een reactie posten