woensdag 30 mei 2012

Naam van de week - Name of the week

Deze week de mooie naam: Quentin. Welke is afgeleid van het Latijnse woord quintus wat betekend: "vijfde". Vroeger werd de voornaam Quentin dikwijls gegeven aan het vijfde kind. Andere voornamen die met getallen te maken hebben zijn Quartus (vier) en Octaaf (acht).

Bekende naam genoot:
Quentin Tarantino (1963) Amerikaanse filmregiseur en acteur.
(This week the nice name: Quentin. Which is derived from the Latin word quintus which means: "fifth". Previously, the name often given to the fifth child for Quentin. Other names that are dealing with numbers Quartus (four) and Octave (eight).


Well-known namesake:
Quentin Tarantino (1963), American Director and actor.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten